Ergotep CSR Institut

Projekty

Cena Mgr. Lenky Pokorné je udělována zaměstnancům nebo spolupracovníkům skupiny Ergotep, kteří dokázali svým mimořádným činem zachránit lidský život, nebo svým lidským přístupem a konáním poskytli výjimečnou pomoc člověku v nouzi.

V listopadu loňského roku byl zahájen projekt Do praxe bez bariér, který bude realizován do října roku 2020. Dvouletý projekt má za cíl zvýšit zaměstnatelnost a uplatnitelnost na chráněném i otevřeném trhu práce absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních odborných škol a také absolventů s nižším středním odborným vzděláním. Cíle projektu jsou naplňovány definicí a přiblížením specifik chráněného trhu práce, organizací pracovních stáží, praxí a exkurzí OZP.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Ergotep zahájil se svými partnery realizaci projektu Ergotep pro žáky i pedagogy, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051.

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014