Ergotep CSR Institut

Projekt "Sociální bydlení BOSNA"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 irop cz ro b c rgb

Stručný popis:

Stavební úpravou rodinného domu č. p. 104 a 202 vzniká 6 bytových jednotek, které budou sloužit jako sociální byty. Projekt koncepčně řeší problém dostupnosti a kvality sociálního bydlení pro osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, blíže specifikované jako osoby v bytové nouzi. Projekt navazuje na schopnost společnosti dodávat další společenské role a spolupracovat se společenskými partnery, jakožto sociální firma, ve které se objevují žadatelé o práci, kteří však nemají vyřešené bydlení.

Cíle:

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality sociálního bydlení pro potřebné a vytvoření podmínek pro snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Výsledky:

Projekt řeší problém spočívající v nedostatečné nabídce sociálních bytů v místě realizace projektu. Osoby v bytové nouzi budou mít možnost nesegregovaného sociálního bydlení a budou mít větší šanci se komplexně sociálně integrovat do společnosti.

 

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014