Ergotep CSR Institut

O Ergotep CSR Institut o. p. s.

Ergotep CSR Institut o. p. s. byl založen v roce 2011 jako vlastní nezisková společnost družstva invalidů, která je nositelem jeho CSR komunikace. Pojem "společenská odpovědnost organizací" je odvozen z anglického "Corporate Social Responsibility" (CSR), a v současném pojetí představuje vzájemně provázaný soubor činností a postupů v organizaci zahrnující oblast sociální, environmentální a ekonomickou. Zejména při svém počátečním rozvoji byl Ergotep velmi vděčný partnerům, kteří jeho rozvoj podpořili poskytnutím své vlastní CSR komunikace, čímž vznikající projekty Ergotepu dostaly potřebnou dynamiku.

Zároveň si Ergotep jasně uvědomoval, že chce tuto pomoc společensky vracet, jakmile to bude v jeho silách a současně chce být v roli poskytovatele své vlastní CSR komunikace. Vznikla obecně prospěšná společnost Ergotep, CSR institut, jehož hlavním úkolem je realizace CSR komunikace Ergotepu se zaměřením na dvě stěžejní témata a doplňkové téma.

Výroční zprávy ke stažení

Výroční zpráva za rok 2023 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2022 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2021 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2020 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2019 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2018 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2017 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2016 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2015 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2014 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2013 Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2012 Stáhnout

Formuláře ke stažení

Info o zřizovateli

Společnost Ergotep CSR Institut o.p.s. (s dřívějším názvem Národní vzdělávací institut sociálního podnikání o.p.s.) byla založena Zakládací listinou dne 26. 7. 2011.

Její jediný zakladatel je Ergotep, družstvo invalidů, se sídlem Zábořská čp. 93, Záboří, PSČ 539 44 Proseč, identifikační číslo 259 97 815, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle Dr. vložka číslo 1084 s vkladem 100 000Kč.

Vazba mezi zakladatelem a obecně prospěšnou společností je vytvořena dlouholetou zkušeností s realizací projektů zaměřených na vzdělávání osob se zdravotním postižením, a jejich integraci do chráněného i volného trhu práce.

Zakladatel obecně prospěšné společnosti je jejím ideálním partnerem schopným zajistit nejen materiální zázemí, ale i další podporu při činnosti o.p.s.

Obecně prospěšná společnost je nástrojem k realizaci sociální odpovědnosti Ergotepu, družstva invalidů.

Strategie společnosti

Prioritou společnosti je podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti.

Cílem společnosti je:

  • vytváření vzdělávacích aktivit a realizace projektů
  • podpora vzniku nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
  • marketingová podpora problematiky zaměstnanosti pro osoby zdravotně postižené
  • pořádání společenských aktivit
  • poradenství
  • zvyšovaní zájmu o aktivní zapojení zdravotně postižených do vzdělávacího/ pracovního procesu.
Zajímají vás další informace?Vedení OPSZeptejte se nás
 

Zakládací dokumenty

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014