Ergotep CSR Institut

Ergotep CSR Institut o.p.s. - partnerem projektu Ergotep pro žáky i pedagogy


Ergotep zahájil se svými partnery realizaci projektu Ergotep pro žáky i pedagogy, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051.

logo

Cílem projektu je zkvalitnění počátečního vzdělání zavedením moderního komplexního systému praktického vyučování žáků, zejména osob se zdravotním postižením, zlepšení jejich klíčových kompetencí pro uplatnitelnost na trhu práce po skončení jejich studia a změna jejich životního postoje vedoucí k samostatnosti a nezávislosti. Žáci si v reálném prostředí zaměstnavatelů realizujících sociální podnikání vyzkouší běžné pracovní postupy a situace, s nimiž se mohou potkat po ukončení školy. Připraví se na roli zaměstnance v sociální firmě nebo na roli podnikatele (OSVČ).

Projekt se zároveň zaměřuje na zvýšení znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků základních a středních škol v oboru sociálního podnikání. V rámci osobnostního a odborného rozvoje bude proškoleno 100 pedagogů účastí ve dvoudenním semináři sociálního podnikání. Dále vznikne 5 odborných center sociálního podnikání v Ergotepu i u partnerů projektu, poskytujících poradenství žákům i pedagogům.

Praxe žáků budou probíhat ve firmě Ergotep a u partnerů projektu Dřevovýroba Otradov a Sdružení Neratov, vzdělávání žáků i pedagogů ve vzdělávacím centru Ergoeduka.

Partnery projektu jsou Dřevovýroba Otradov s.r.o., Sdružení Neratov, o.s. v Bartošovicích v Orlických horách, Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno. Partnerem bez finančního příspěvku je Ergotep CSR Institut, o.p.s. jako odborný garant k zajištění adaptačního procesu žáků v době mimo výuku. Významnými společenskými partnery jsou Konto bariéry77 a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Celkový rozpočet projektu je 8 933 120,99 Kč se zahájením realizace v září 2014 a ukončením 31. 7. 2015.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Evaluační workshop 6.3.2015
Zahajovací workshop 21.11.2014

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014