Ergotep CSR Institut

FINSKÉ ŠKOLSTVÍ A ... ?

Ergotep CSR Institut o. p. s. a MAP II ORP Chrudim
pořádají přednášku

FINSKÉ ŠKOLSTVÍ A ... ?

Zázrak? Fenomén? Příklad?

Mgr. Bc. Josef Roušar bude vyprávět své o zkušenosti ze stáže ve finské škole a o tom, kde a jak se inspirovat pro budoucí směřování vzdělávání obecně.

V čem spočívá úspěch finského školství? Jak funguje a na čem staví? Je inkluzivní? Můžeme si z něho vzít příklad? A je z něho vůbec něco přenositelné do našeho českého prostředí? ...

Jak změnit vzdělávání, školství a školu, aby připravovala absolventy na budoucnost? Jak dlouho přežije školství v dnešní podobě? Co a jak učit? …

12. 11. 2020 od 17 hodin

Vstupné 50,- Kč

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014