Ergotep CSR Institut

Jak se staví škola v Indii

Jak se staví škola v Indii? Zásadní otázka v přednášce Antonína Nekvindy, která proběhla ve čtvrtek 20. února. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavých informací o projektu a zároveň stejnojmenném spolku PONS 21. Vyprávění bylo doprovázeno prezentací s krásnými fotografiemi. Díky videím natočeným dronem měli návštěvníci možnost, být na okamžik v Indii, konkrétně ve vesnici Mansapur.

Jak funguje místní kastovní systém? Jakým způsobem se děti vzdělávají? V jakých podmínkách žijí a vůbec, jaká je místní ekonomická situace? Skvělou přednášku protínaly dvě linie. Na straně jedné, úžasná příroda, krásné počasí a dobrý záměr lidí s ochotou pomoci potřebným. Na straně druhé, pak nejednoduchý, mnohdy až krutý život v místních podmínkách.

Z této přednášky si mnozí odnesli pozoruhodné poznatky, ale také poučení. My, obyvatelé střední Evropy ve 21. století bereme vše, dost často, jako naprostou samozřejmost, vodu, teplo, potraviny… Ale ne všichni na světě se mají tak dobře. Člověk by se měl také zamyslet nad plýtváním a svým chováním k přírodě. Neberme vše automaticky.

Projekt PONS 21, o kterém také přednáška byla, má nemalé plány do budoucna. Škola již funguje, denně se v ní učí zhruba 500 dětí. Režim funguje skvěle, vzdělávání má pro tyto děti nemalý význam. Nyní je v plánu výstavba mateřské školy.

Děkujeme panu Nekvindovi za jeho čas a třeba se někdy setkáme na přednášce s názvem Jak se staví mateřská škola v Indii.

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014