Ergotep CSR Institut

OČNÍ SCREENING

V pondělí 25. 3. 2019 proběhlo, tak jako každoročně preventivní vyšetření zraku v Základní a mateřské škole Proseč a Mateřské škole Perálec.

Celkem bylo vyšetřeno 54 dětí.

Celkové náklady v hodnotě 8 640,- Kč zaplatila obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut.

Vyšetření bylo provedeno přístrojem Plusoptix S09, které je bezkontaktní, bezbolestné, podobné fotografování.

Po vyšetření dostalo každé dítě do svého zdravotního průkazu potvrzení o stavu zraku s logem zrakového screeningu.

Tímto děkujeme obecně prospěšné společnosti PROZRAK za zprostředkování.

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014