Ergotep CSR Institut

Svět neslyšících v pohádce

Ergotep CSR Institut o.p.s. za pomoci Organizace Tamtam o.p.s. uspořádal dne 27.3.2014 pro děti z Mateřské školy a pro žáky 1. a 2. tříd přednášku Svět neslyšících v pohádce.

Pro děti z mateřské školy byl připraven program s úvodním pohádkovým příběhem o neslyšícím medvídkovi Čumáčkovi a jeho kamarádech.

Pro základní školu byl program poněkud jinak koncipovaný, přizpůsobený věkovému složení žáků.

Co je Tamtam?

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (dříve Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.) se zaměřuje na poskytování komplexních služeb pro rodiny se sluchově postiženými dětmi.

Služeb Střediska rané péče, Aktivačního centra, spolupracujícího Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. a psychologické poradny využívají lidé z celé republiky. Služby se postupně rozšířily i na cílovou skupinu lidí se sluchovým postižením a ostatní zájemce o problematiku světa neslyšících.

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014