Ergotep CSR Institut

Výroční zpráva za rok 2023 Ergotep CSR Institut, o. p. s. vydána

Výroční zpráva 2023 obecně prospěšné společnosti ERGOTEP CSR INSTITUT informuje všechny zúčastněné strany o své činnosti a finančním hospodaření. Tento dokument poskytuje komplexní přehled o různých aspektech činnosti organizace za uplynulý rok.

Hlavní složky výroční zprávy zahrnují:

  1. Úvodní slovo ředitele JUDr. Pavla Nádvorníka, který shrnuje klíčové události a dosažené cíle, poslání a hodnoty.
  2. Profil společnosti, přehled činnosti společnosti v roce 2023.
  3. Přehled finančního stavu, Výkaz zisku a ztrát za rok 2023; Rozvaha za rok 2023.
  4. Základní informace a složení odpovědných orgánů společnosti v roce 2023.

Výroční zpráva slouží nejen jako nástroj pro informování o finančním zdraví a operacích společnosti, ale také jako nástroj, kterým komunikuje společenskou odpovědnost k široké veřejnosti.

Výroční zpráva v PDF

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014