Ergotep CSR Institut

Ergotep CSR Institut vydal výroční zprávu za rok 2020

Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut vydala výroční zprávu za rok 2020, v níž shrnuje všechny realizované aktivity v roce 2020.

Ačkoliv situace ohledně nákazy COVID-19 výrazně ovlivnila i činnost obecně prospěšné společnosti Ergotep CSR Institut, lze tento rok hodnotit jako rok úspěšný. Podařilo se rozjet společně se sociální službou Ergotep, d.i. projekt potravinové banky, která velmi rychle začala distribuovat potravinovou pomoc potřebným, kterých právě v loňském roce  výrazně přibylo. Stejně tak začala obecně prospěšná společnost poskytovat sociálně-právní poradenství, a to nejen na půdě Ergotepu, d.i., ale také externě. Dalším velmi významným počinem roku 2020 je příprava a realizace vyvýšených záhonů v prostorách zahrady sociálního bydlení Bosna. I tento projekt je realizován ve spolupráci se sociální službou Ergotep, d.i., která bude společně se svými klienty tuto zahradu udržovat a zpracovávat z ní  suroviny pro své produkty.

Celou výroční zprávu naleznete zde

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014