Ergotep CSR Institut

Sociální bydlení BOSNA otevírá své brány

Sociální bydlení Bosna. Slavnostní přestřižení pásky.

V rámci podpory integrace osob se zdravotním postižením do pracovního i společenského života, realizoval v letošním roce Ergotep CSR Institut, o. p. s. projekt „Sociální bydlení BOSNA“ ve městě Proseč. Cílem projektu bylo zvýšení dostupnosti a kvality sociálního bydlení pro potřebné a vytvoření podmínek pro snížení počtu osob sociálně vyloučených, osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Zda se cíle naplnily, hosté zjistili v rámci slavnostního otevření, které se konalo 7. 12. 2018. Mohli být svědky, jak vznikla myšlenka ze starého hostince vybudovat sociální bydlení 21. století. Původně tento objekt zakoupilo družstvo Ergotep. Daroval jej obecně prospěšné společnosti Ergotep CSR Institut v rámci společenské odpovědnosti a dále se na jeho výstavbě finančně podílel. Jedná se o dva rodinné domy, kde se v každém objektu nachází 3 byty. Stavba byla úspěšně zkolaudována v polovině listopadu, avšak první nájemníky BOSNA uvítá až v začátku nového roku 2019. Celkové investiční náklady se blíží hranici 15 milionů korun.

Program zahájili zástupci zainteresovaných stran, nechyběl ani projev starosty města Proseč, díky kterému došlo k upravení okolních komunikací a přilehlého chodníku. V první polovině programu se hosté seznámili s podrobnými informacemi o projektu a myšlenkou novodobého sociálního bydlení. Samozřejmě stěžejní částí dne byla prohlídka nově vybudovaných prostor, která byla zahájena slavnostním přestřižením pásky generálním ředitelem Ergotepu Ing. Jiřím Černým, ředitelem provozu Josefem Vaňousem a ředitelem Ergotep CSR Institutu JUDr. Pavlem Nádvorníkem.

Pro všechny přítomné bylo velmi důležité vidět výsledek společné práce takového rozměru. To však neznamená, že jsou stavební práce u konce. Během jarních měsíců bude dokončena úprava terénu a výsadba zeleně v jejím blízkém okolí, což bydlení jistě přivede k celkové dokonalosti. V odpoledních hodinách se dveře BOSNY otevřely veřejnosti a tak nejen místní obyvatelé měli možnost nahlédnout pod pokličku projektu.

Všichni zainteresovaní jsou přesvědčeni, že sociální bydlení BOSNA řeší problém spočívající v nedostatečné nabídce bytů tohoto rázu v místě realizace projektu. Osoby v bytové nouzi mají možnost využít sociálního bydlení a mají větší šanci se komplexně sociálně integrovat do společnosti.

Martin Alt

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014