Ergotep CSR Institut

Město Proseč - město bez bariér

Se začátkem letních prázdnin v rámci “Národního rozvojového programu mobility pro všechny” začala realizace projektu “Revitalizace radnice v Proseči - bezbariérový přístup”, na kterém se nemalou měrou podílela nezisková organizace Ergotep CSR Institut o.p.s.

 

Jedná se o projekt zaměřený na vybudování bezbariérového přístupu do budovy Městského úřadu v Proseči, včetně výstavby výtahu. Úřad místní samosprávy byl dosud zcela bariérový a tak občané se zdravotním postižením jednali s úředníky de facto na chodníku.

Projekt navazuje na již vybudovanou bezbariérovou trasu propojující integrační sociální podnik Ergotep, družstvo invalidů s centrem města. Ukončení realizace stavby se předpokládá do konce září letošního roku. Součástí bude vybudování vyhrazeného parkovacího místa pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

Jde o projekt v rámci dlouhodobé strategie Ergotep CSR Institut o.p.s., zvýšit dostupnost veřejných budov v Proseči hendikepovaným osobám a vyřešit bezbariérovost náměstí, aby Proseč byla skutečně městem “bez bariér”.

Text: JUDr. Nádvorník P., Mgr. Herynková P.

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014