Ergotep CSR Institut

Bezbariérový záměr města Proseče

V pondělí 9. října 2017 byl podán společný projekt města Proseč a Ergotep CSR Institutu, o.p.s. na Úřad vlády ČR. Jedná se o zpracování bezbariérové koncepce města Proseč a přípravu bezbariérového záměru, jehož předmětem je vestavba výtahu do Městského úřadu v Proseči.  

Ergotep CSR Institut, o.p.s. společně se starostou města a další členové pracující na tomto projektu si zaslouží poděkování. Podle posledních zpráv byly doručené dokumenty po formální stránce v pořádku. Pokud Úřad vlády ČR schválí náš záměr, bude možné připravit a podat žádost na 50% dotaci z programu na odstraňování bariér ve veřejných budovách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Výsledek hodnotící komise očekáváme 6. prosince 2017, kdy budeme znát odpověď. Pokud bude záměr schválen a dotaci následně získáme, bude nový výtah instalován již v příštím roce 2018.

Text: starosta města Proseče Bc. Jan Macháček, ředitel Ergotep CSR Institutu, o.p.s. Jan Pospíchal

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014