Ergotep CSR Institut

Aktuality

18. prosinec 2023

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2024.

2. říjen 2023

Ergotep CSR Institut, obecně prospěšná společnost každoročně daruje účelovou peněžitou částku na prevenci – screeningové vyšetření zraku.

Přístroj PlusOptix slouží k orientačnímu měření očí. Na základě výsledku měření je dáno doporučení na případné komplexní vyšetření dětského zraku za účelem potvrzení výsledku, zjištění podstaty problému a stanovení následné léčby.

Přístrojem PlusOptix se měří:

  • Dioptrie očí (refrakce)
  • Rohovkové reflexy
  • Velikost zornic
  • Odhalení dětských zrakových vad jako je tupozrakost, šilhání a astigmatismus
29. červen 2023

Obecně prospěšná společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období. Účelem výroční zprávy je informovat o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti.

Výroční zpráva za rok 2022

6. červen 2022

Vyhlašovatelem grantového programu je Ergotep CSR Institut, o. p. s. Cílem je na podpora stávajících zaměstnanců družstva Ergotep, kteří se ocitli ve finanční tísni, nebo jiné tíživé životní situaci.

Více informací

27. květen 2022

V plné parádě byla dokončena realizace přilehlé zahrady sociálního bydlení Bosna, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut.

Více informací

29. duben 2022

Společenská odpovědnost je naší přirozenou součástí. Děkujeme všem, kteří i v tak nelehké době podporují aktivity směřující k integraci osob se zdravotním postižením.

Více informací

27. duben 2021

Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut vydala výroční zprávu za rok 2020, v níž shrnuje všechny realizované aktivity v roce 2020.

Více informací

13. říjen 2020

I přes nepřízeň aktuální koronavirové situace členové Ergotep CSR Institutu o.p.s. nezahálí. Na říjen a listopad jsme byli nuceni přesunout plánované přednášky, o které jistě nepřijdete, na rok 2021. Za vším se snažíme hledat pozitivum, proto věnujeme úsilí činnostem, které jsou důležité, ale vzhledem k vytíženosti všech zúčastněných na ně nebylo mnoho času. Budu konkrétní, aktuálně se věnujeme produktové zahradě Bosna.

Více informací

22. září 2020

Ergotep CSR Institut, o. p. s. je jedním z partnerů projektu Do praxe bez bariér. V rámci praxí se tohoto projektu zúčastnila také Tereza Ryšlavá. Jaký význam pro ni praxe měla? Jaký je její zpětný pohled a názor? Nastaly nějaké komplikace? Terezu jsme vyzpovídali a přinášíme tak ryze upřímný názor aktérky projektu.

Více informací

21. září 2020

Cena Mgr. Lenky Pokorné je udělována zaměstnancům nebo spolupracovníkům skupiny Ergotep, kteří dokázali svým mimořádným činem zachránit lidský život, nebo svým lidským přístupem a konáním poskytli výjimečnou pomoc člověku v nouzi.

Více informací

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014