Ergotep CSR Institut

Aktuality

6. červen 2022

Vyhlašovatelem grantového programu je Ergotep CSR Institut, o. p. s. Cílem je na podpora stávajících zaměstnanců družstva Ergotep, kteří se ocitli ve finanční tísni, nebo jiné tíživé životní situaci.

Více informací

27. květen 2022

V plné parádě byla dokončena realizace přilehlé zahrady sociálního bydlení Bosna, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut.

Více informací

29. duben 2022

Společenská odpovědnost je naší přirozenou součástí. Děkujeme všem, kteří i v tak nelehké době podporují aktivity směřující k integraci osob se zdravotním postižením.

Více informací

27. duben 2021

Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut vydala výroční zprávu za rok 2020, v níž shrnuje všechny realizované aktivity v roce 2020.

Více informací

13. říjen 2020

I přes nepřízeň aktuální koronavirové situace členové Ergotep CSR Institutu o.p.s. nezahálí. Na říjen a listopad jsme byli nuceni přesunout plánované přednášky, o které jistě nepřijdete, na rok 2021. Za vším se snažíme hledat pozitivum, proto věnujeme úsilí činnostem, které jsou důležité, ale vzhledem k vytíženosti všech zúčastněných na ně nebylo mnoho času. Budu konkrétní, aktuálně se věnujeme produktové zahradě Bosna.

Více informací

22. září 2020

Ergotep CSR Institut, o. p. s. je jedním z partnerů projektu Do praxe bez bariér. V rámci praxí se tohoto projektu zúčastnila také Tereza Ryšlavá. Jaký význam pro ni praxe měla? Jaký je její zpětný pohled a názor? Nastaly nějaké komplikace? Terezu jsme vyzpovídali a přinášíme tak ryze upřímný názor aktérky projektu.

Více informací

21. září 2020

Cena Mgr. Lenky Pokorné je udělována zaměstnancům nebo spolupracovníkům skupiny Ergotep, kteří dokázali svým mimořádným činem zachránit lidský život, nebo svým lidským přístupem a konáním poskytli výjimečnou pomoc člověku v nouzi.

Více informací

24. únor 2020

Ergotep CSR Institut, o. p. s. ve spolupráci s družstvem invalidů Ergotep nově nabízí občanům Proseče a blízkého okolí sociálně-právní poradenství. Zájemci mohou těchto služeb využít každé úterý v Domě s pečovatelskou službou od 13:00 do 15:00 hodin, na adrese Školní 344, 539 44 Proseč. Po dobu konání se bude zájemcům věnovat Mgr. Jan Jelínek, právník a sociální pracovník.

Více informací

6. únor 2020

Pocházím z Krkonoš, do Proseče jsem se přistěhoval v polovině ledna 2018. Jak se tak mezi místními říká, jsem „naplavenina“. O Proseči jsem se tehdy dozvěděl během studia, do Ergotepu jsem jezdil na studijní praxe. Zajímá vás, jak to tehdy všechno začalo?

Více informací

6. prosinec 2019

Ochranná známka Práce postižených pomáhá zviditelnit kvalitní práci osob se zdravotním postižením a podporuje sociální firmy, které tyto osoby zaměstnávají. Ochranná známka Práce postižených (dále jen OZPP) je unikátním projektem, který nemá v zemích Evropské unie obdoby.

Více informací

Partneři a dárci

  • ISP21
  • zsamsprosec tmzluta barevnepostavy
  • VDV logo 2014